Σπορά ψυχανθών του συλλόγου Κυνηγών Μεγαλόπολης στο καταφύγιο Τσεμπερού μετά τις φωτιές του 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 2ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΜΕΓ/ΛΗΣ

ΠΟΛΎΒΙΟΥ 68

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Τ.Κ 22.200

ΤΗΛ.27910-24427 

                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγαλόπολης με την υπ ‘αρ. 11- 29/10/2011
απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, συμμετείχε με τον Κ.Σ. Τρίπολης σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου στη σπορά ψυχανθών
και δημητριακών καρπών στο μόνιμο καταφύγιο της Τζεμπερού την
Δευτέρα 31/10/2011.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Μεγαλόπολης αναδεικνύεται πρωτοστάτης
στον εμπλουτισμό των ενδιαιτημάτων των θηραμάτων όλων των
ορεινών περιοχών καθώς και των καμένων περιοχών, προκειμένου τα
θηράματα να βρίσκουν τροφή στους δύσκολους από τα καιρικά
φαινόμενα μήνες.

Η προσπάθεια μας θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, θα
οργανώσουμε και άλλη σπορά σε άλλη καμένη περιοχή.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τον Κ.Σ Τρίπολης , των μελών μας και των πολιτών που βοήθησαν,επίσης   ευχαριστούμε  τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας
Κον  Γιαννακούρα  Ευάγγελο  για την ευγενική του παρουσία, αλλά και την προσφορά να καλύψει τα έξοδα των υλικών σποράς.
 

                                                                    Για Δ.Σ του Συλλόγου

                                    Ο πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

                    Γεωργακόπουλος  Βασίλης                       Χίνης Βασίλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scroll To Top