‘Aρθρον 252 – Μέσα ασκήσεως θήρας

  1. Η θήρα ασκείται μόνον δια συνήθους κυνηγετικού επωμιζόμενου πυροβόλου όπλου, ως και δια τόξου και κυνηγετικού μαχαιρίου, μετά ή άνευ κυνός. Ως συνήθη κυνηγετικά όπλα νοούνται τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά ή αυτογεμή (αυτόματα) τοιαύτα, έχοντα το εσωτερικόν της κάνης λείov και ουχί ραβδωτόν. Η δια πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου άσκησης της θήρας απαγορεύεται.
  2. Πας κάτοχος κυνηγετικού, κατά την έννοιαν του άρθρου 1 παράγρ. ιβ του Ν.Δ. 542/1970 όπλου, υποχρεούται όπως, εντός τριμήνου από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, εφοδιασθεί υπό της οικείας Δασικής Αρχής δια δελτίου κατοχής κυνηγετικού όπλου. Την υποχρέωσιν ταύτην έχουν και οι εφεξής αποκτώντες κυνηγετικά όπλα, οίτινες υπχρεούνται όπως, εντός τριμήνου από της κτήσεως του όπλου, εφοδιάζωνται δια του ως άνω δελτίου. Της υποχρεώσεως ταύτης εξαιρούνται οι οπλουργοί και οι έμποροι όπλων. Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της εκδόσεως του ως άνω δελτίου. Εν περιπτώσει μη εμπροθέσμου εκδόσεως του δελτίου κατοχής, υπαιτιότητι του ενδιαφερομένου, επιβάλλεται υπό της Δασικής Αρχής και πρόστιμον, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, (Κεφάλαιον Θήρας), ούτινος το ύψος καθορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, όπερ δεν δύναται να είναι κατώτερον των 1.000 δρχ. ουδέ ανώτερον των 10.000 δρχ.
  3. Κατά πάσαν περίπτωσιν μεταφοράς κυνηγετικού όπλου δι’ οχημάτων παντός είδους, πλοίων κ.λ.π. ή εντός κατωκημένων περιοχών, το κυνηγετικόν όπλον δέον να είναι κενόν φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς εντός θήκης, λελυμένον. Τα εντός των οικιών φυλαττόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον όπως τηρούνται κενά φυσιγγγίων.
  4. Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, όταν απαγορεύεται η θήρα, να επιβάλει δι’ αποφάσεώς του, την σφράγισιν των κυνηγετικών όπλων. Εν συνδρομή τεχνικών ή άλλων ειδικών λόγων, ρητώς εν τη αποφάσει του άναφερομένων, δύναται να εξαιρεί τής υποχρεώσεως ταύτης ωρισμένας της Επικρατείας περιοχάς.
  5. Απαγορεύεται η τοποθέτησις καί η χρήσις παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, ιξού, ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών φώτων ή οργάνων ή άλλων αναλόγων μέσων, σκοπόν εχόντων τήν θανάτωσιν, σύλληψιν ή νάρκωσιν, εν γένει αγρίων θηλαστικών και πτηνών, ως και η εμπορία, κατασκευή και ή εκ του εξωτερικού εισαγωγή των οργάνων τούτων.
  6. Απαγορεύεται ή προς θήραν χρησιμοποίησις ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και μιμητικών φωνών των θηραμάτων.
  7. Χρήσις παγίδων πάσης φύσεως επιτρέπεται να γίνεται μετ’ έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας μόνον δι’ επιστημονικούς σκοπούς (δακτυλίωσις, μελέται, ταρίχευσις).
Scroll To Top