Monthly Archives: Οκτώβριος 2010

‘Aρθρον 251 – Θηράματα

Η Θήρα επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα, καθ’ όλην την Επικράτειαν, κατά τας διατάξεις του παρόντος κώδικος. Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά πλην: Εκ των θηλαστικών: Των ακανθοχοίρου, νυκτερίδος, μυγαλής, ασπάλακος. Εκ των πτηνών: α) Των μικροτέρων κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης (τουτέστι των μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.), β) των κύκνου, πελαργού, ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 252 – Μέσα ασκήσεως θήρας

Η θήρα ασκείται μόνον δια συνήθους κυνηγετικού επωμιζόμενου πυροβόλου όπλου, ως και δια τόξου και κυνηγετικού μαχαιρίου, μετά ή άνευ κυνός. Ως συνήθη κυνηγετικά όπλα νοούνται τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά ή αυτογεμή (αυτόματα) τοιαύτα, έχοντα το εσωτερικόν της κάνης λείov και ουχί ραβδωτόν. Η δια πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου άσκησης της θήρας απαγορεύεται. Πας ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 255 – Κυνηγητικοί κύνες

Κύριοι κυνηγετικών κυνών, μη εφοδιασμένοι δια δελτίου ταυτότητος τούτων, δεν απολαμβάνουν των περί προστασίας των κυνηγετικών διατάξεων του παρόντος. Το δελτίον ταυτότητος των κυνηγετικών κυνών χορηγείται εις τούς κυρίους τούτων υπό τού οικείου κυνηγετικού συλλόγου, επί καταβολή παραβόλου οριζομένου δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. Προς διάκρισιν των κυνηγετικών κυνών, καθιερούται ενιαίον ομοιόμορφον διακριτικόν σήμα δι’ άπασαν την Επικράτειαν, καθοριζόμενον δι’ ... Περισσότερα »

‘Aρθρον 256 – Απαγόρευσις θήρας – Προστασία θηραμάτων – Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι

Απαγορεύεται η θήρα εντός των πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν γένει και εις ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών ή εις ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένων οικιών. Κατά παρέκκλισιν δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, μετά πρότασιν της δασικής αρχής και συμφώνου γνώμης της οικείας αστυνομικής αρχής, να επιτρέπει την θήραν των επιβλαβών θηραμάτων και εις τους ανωτέρω χώρους. Απαγορεύεται ... Περισσότερα »

Scroll To Top