Διοικητικό συμβούλιο

Tο Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προέκυψε από την διαδικασία εκλογής αρχαιρεσιών είναι  :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Πρόεδρος :  Κιντής Μάριος

Αντιπρόεδρος : Παναγόπουλος Νίκος

Γεν.Γραμματέας : Καρτσώνης Νικήτας

Ταμίας :  Μάντης Αθανάσιος

Κοσμήτωρας : Τσίρμπας Ηλίας

Μέλη : Γκιουλαφέτης Ευάγγελος, Σβερκούνος Ηλίας

Scroll To Top